Đăng ký GOL card

Để được cấp GOL card, quý khách cần thực hiện các bước sau:
  • Đăng ký tài khoản thành viên Golmart, với thông tin cá nhân chính xác.
  • Thực hiện xác thực tài khoản bằng cách đặt 1 đơn hàng và hoàn thành giao dịch.
  • Đồng thời với việc đặt đơn hàng xác thực tài khoản, quý khách có thể gởi yêu cầu cấp GOL card khi giao hàng.
Đăng ký Đăng nhập Tìm hiểu GOL card